Kontaktując się ze mną oraz korzystając z moich usług powierzacie mi Państwo swoje dane osobowe. Podchodzę bardzo poważnie do zapewnienia jasnych i przejrzystych zasad przetwarzania danych. W tym celu szczegóły z tym związane przybliżam Państwu w niniejszej Polityce prywatności, zawierającej również zapisy odnoszące się do plików cookies. Te informacje są ważne, dlatego proszę o dokładne zapoznanie się z tą stroną.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Waldman Social Media & IT – Waldemar Mańkowski („Administrator”).

 

Jak można skontaktować się z Administratorem?

Pisemnie na adres poczty tradycyjnej: Waldman Social Media & IT, Waldemar Mańkowski, ul. Kwiatowa 29, 11 – 130 Orneta.
Drogą elektroniczną na następujący adres email: biuro@waldman.orneta.net .
Drogą telefoniczną na następujący numer telefonu: +48 503 061 389.

 

Jakie dane przetwarzam?

Przetwarzam dane, które podajecie Państwo kontaktując się ze mną oraz dane, które przekazujecie mi Państwo w toku realizacji zamówionej przez Państwo usługi. Są to przede wszystkim dane niezbędne do skontaktowania się z Państwem w celu zrealizowania usługi np.: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, stanowisko w firmie, jak również dane, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po stronie internetowej czyli pozostawiane w tzw. plikach cookies.

 

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie:

 1. W celu wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i mojego newslettera, jeżeli wyraziliście Państwo na to stosowną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – dane osobowe przetwarzane będą wówczas przez czas 1 roku od dnia wyrażenia zgody;
 2. W celu wykonania zawartej umowy przez Administratora lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – dane osobowe przetwarzane będą wówczas przez czas niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy;
 3. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – dane osobowe przetwarzane będą wówczas przez czas niezbędny do wykonania prawnych obowiązków;
 4. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dane osobowe przetwarzane będą wówczas przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa obowiązujących Administratora.
  Po upływie ww. okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi świadczenie tych usług.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na moje zlecenie m.in. wyznaczeni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcom usług IT, biurom rachunkowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze mną umowy i wyłącznie na moje polecenie. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do żądania usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższego prawa:
 7. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skarga do Prezesa UODO

Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Informacje o plikach cookies

Strona internetowa waldman.orneta.net korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji.

W ramach strony internetowej waldman.orneta.net stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies):

 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Cookies „trwałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora dla niżej wymienionych celów:

 1. konfiguracji strony internetowej poprzez dostosowanie i optymalizację jej zawartości do preferencji użytkownika;
 2. tworzenia statystyk strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. zapamiętania lokalizacji użytkownika umożliwiającej w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia, dostosowania lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższych opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które do funkcjonowania wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.