Social Media

Czym są Social Media

Social Media – to słowo pochodzenia angielskiego i w tłumaczeniu na język polski oznacza – media społecznościowe lub serwis społecznościowy. Taki serwis umożliwia jego użytkownikom komunikację między sobą i wymianę różnego rodzaju informacji poprzez wiadomości tekstowe oraz głosowe, umożliwia też przesyłanie zdjęć, filmików, itp.